Bonsen Vietnam

Adhering to the First Heart
Hold fast to every change

Tiến lên trên con đường từ sâu thẳm của sức mạnh tinh thần
 • Tập trung

  Nhận dạng hướng đi và tiếp tục tích lũy mà không bị phân tâm.
  Hoàn tất quá trình biến dạng từ biến đổi số đến biến đổi chất.

 • Kiên trì và tự cải thiện

  Đê ́n đươ ̣c chô ̃ na ̀y mơ ́i, chă ́c chă ́n la ̀ co ̀n lâu nư ̃a.
  Chúng ta sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn về thể chất và tâm lý.

 • Thành thật

  Phát huy tinh thần hợp tác, nhóm thành viên đội tất cả sự khôn ngoan,
  Thực hiện 1+1+1>3, tạo ra giá trị lớn hơn.

 • Vượt trên:

  Từ chối tuân theo luật và dám nhảy ra khỏi vùng thoải mái,
  Thách thức những thứ cũ, khám phá những thứ mới, cách thức mới và kết quả mới.