Bonsen Việt Nam

Làm quen với trái tim thứ nhất
Giữ chặt mọi thay đổi

Công ty viễn kiến

Trở thành một công ty toàn cầu kính trọng

Nhiệm vụ

Tạo nên giá trị cho dịch vụ công cộng tốt hơn

Mục đích

Biến một quốc gia, làm một thế giới thông thái, làm một thế giới thông thái, làm một thế giới thông thái, làm một thế giới thông thái, làm một thế giới thông thái, làm một thế giới thông thái.

Giá trị lõi

Chính trực là nền tảng của sự hợp tác hai bên, tạo nên giá trị và thúc đẩy tăng trưởng.

Tiến lên trên con đường từ sâu thẳm của sức mạnh tinh thần
 • Tập trung

  Nhận dạng hướng đi và tiếp tục tích lũy mà không bị phân tâm.
  Hoàn tất quá trình biến dạng từ biến đổi số đến biến đổi chất.

 • Kiên trì và tự cải thiện

  Đê ́n đươ ̣c chô ̃ na ̀y mơ ́i, chă ́c chă ́n la ̀ co ̀n lâu nư ̃a.
  Chúng ta sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn về thể chất và tâm lý.

 • Thành thật

  Phát huy tinh thần hợp tác, nhóm thành viên đội tất cả sự khôn ngoan,
  Thực hiện 1+1+1>3, tạo ra giá trị lớn hơn.

 • Vượt trên:

  Từ chối tuân theo luật và dám nhảy ra khỏi vùng thoải mái,
  Thách thức những thứ cũ, khám phá những thứ mới, cách thức mới và kết quả mới.