Công ty TNHH điện tử Bonsen Việt Nam

Bonsen Việt Nam

Khách hàng là hàng đầu, dũng cảm sáng tạo mới,
không ngừng học tập, công bằng và cùng có lợi.

Tập đoàn Bonsen thành lập năm 2005, tập trung cho 5 bộ phận kinh doanh lớn, công ty không có nhiều chi nhánh và công ty con ở hải ngoại.
Công ty đã bố trí chức năng phục vụ trên toàn cầu, có văn phòng tại: New York, Atlanta, Wiesbaden ...
và hướng tới tiếp tục thành lập ở những nơi khác.

Bonsen Việt Nam là công ty con của tập đoàn Bonsen, lấy vật dụng văn phòng và vật dụng gia đình thông minh làm chủ,
vì khách hàng trên toàn cầu cung cấp phương án giải quyết toàn diện. Giúp đỡ nhiều hơn cho khách hàng giải quyết những vấn đề phục
vụ sau khi bán hàng tiêu thụ, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh. Vượt qua hơn 100 danh độ ngũ nghiên cứu phát triển,
tất cả thành lập lên sự hỗ trợ lớn về kỹ thuật và năng lực phát triển sản phẩm tại 2 nơi Trung - Việt. Công ty đã tập hợp Italy,
Nhật Bản, Pháp..., các nhà kỹ sư thiết kế và đội ngũ cố vấn, hỗ trợ Bonsen phát triển con đường sáng tạo mới và thực
hiện tầm nhìn của doanh nghiệp (trở thành doanh nghiệp sáng tạo được tôn trọng và toàn cầu hóa).

Khách hàng trọng tâm tập trung vào 500 doanh nghiệp hàng đầu trên toàn cầu và các doanh nghiệp mới có tốc độ phát triển nhanh.
Bonsen Việt Nam đặc biệt cung cấp các dịch vụ phục vụ thiết kế và sản xuất 1 cách toàn diện cho các sản phẩm vật dụng thông
minh văn phòng, gia đình. Sản xuất sử dụng các công cụ quản lý thông minh dựa trên thông tin của Trung Quốc và Nhật,
để cung cấp phương án giải quyết từ nghiên cứu phát triển đến sản xuất với sự linh hoạt và hiệu suất cao.
Với các giá trị trọng tâm của công ty (khách hàng là hàng đầu, đổi mới, không ngừng học tập, công bằng và cùng có lợi)
tiếp tục sẽ mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng.

Bonsen Việt Nam tiếp tục mở rộng thực hiện tăng trưởng chất lượng cao, hiện tại công xưởng Việt Nam năng suất 1 năm là khoảng 40.000.000 usd,
vào năm 2020 sẽ đạt 60.000.000 usd, dự kiến đến năm 2021 mở rộng sản xuất dự tính sẽ đạt 100.000.000 usd/1 năm,
hiện tại đang kế hoạch xây dựng công xưởng mới. Công ty đặt mục tiêu chiến lược (trở thành doanh nghiệp hàng đầu trên toàn cầu trong
việc cung cấp các sản phẩm thông minh văn phòng và gia đình), tạo 1 trải nghiệm cuộc sống mới trên toàn
cầu bằng những sáng tạo sản phẩm văn phòng và gia đình thông minh mới.